آیین نامه مسافرت

هزینه ثبت‌نام مسافرت به صورت کامل: ۱۴۰ هزار تومان

هزینه ثبت‌نام مسافرت به صورت نیمه: ۱۷۰ هزار تومان

***هزینه‌ی اصلی تمام شده برای هر شخص، ۶۵۰ هزار تومان است. لذا از شما جهادگر عزیز تقاضا داریم تا با پرداخت هزینه‌ی واقعی سفر خود، این فرصت را فراهم کنید که بودجه‌ی بیشتری به بخش‌های اصلی مسافرت تخصیص یابد.

تاریخ حرکت از تهران به سوی ریگان: ۲۲ اسفند ۹۸

تاریخ حرکت از ریگان به سوی تهران: ۷ فروردین ۹۹

روز نیمه‌ی مسافرت: ۱ فروردین ۹۹

ورود به فرم ثبت نام

در صورت بروز هرگونه مشکل در مراحل ثبت‌نام، با آقای “مهدی منشی زاده” از طریق زیر تماس حاصل فرمایید:

آدرس ایمیل: mehdi.monshizadeh@gmail.com

شماره تماس: ۰۹۱۹۹۵۴۳۹۵۳