با عرض پوزش مهلت ثبت نام به پایان رسیده است.

در صورت تمدید مهلت ثبت نام، در سایت و کانال جهادی متعاقبا اعلام خواهد شد.