ثبت نام مسافرت ۹۶ شروع شد!

طیق مصوبه مجمع ثبت نام اردوی جهادی نوروز ۹۵ از تاریخ هشتم بهمن ماه آغاز شد.

برای اطلاعات بیشتر از قوانین و شرایط ثبت نام اینحا را کلیک کنید.

توجه:ثبت نام تا حد امکان تمدید نخواهد شد.